Auteursrechten, Handelsmerken en Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website staat onder auteursrecht en is eigendom van Feederen.nl.

Het is niet toegestaan om het logo bij te snijden, de kleur aan te passen of op wat voor manier dan ook te wijzigen.

Alle handelsmerken, logo’s, symbolen, foto’s en andere karakteristieken zijn eigendom van feederen.nl, tenzij anders aangegeven.

Alle afbeeldingen mogen gebruikt en gepubliceerd worden voor artikelen en interviews, waar feederen.nl in betrokken is, of naar verwezen is, onder de voorwaarde dat het copyright “Auteursrecht feederen.nl” altijd vermeld is in de publicatie.

Tenzij uitdrukkelijk vermeldt, is het toegestaan om de gepubliceerde documenten op de website te kopiëren, printen en verspreiden, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

•Het is voor eigen en niet-commercieel gebruik.

•Het puur voor informatieve doelstellingen wordt gebruikt.

•Er een verwijzing naar feederen.nl wordt gemaakt wanneer het document wordt gebruikt.

Informatiebeleid:

Feederen.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud ervan.

Andere sites:

De site kan links naar andere sites van derden bevatten.

Dergelijke links worden verstrekt om de bezoeker te helpen. feederen.nl is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid van informatie of uw privacy op dergelijke websites.

Privacybeleid: Er zullen geen foto’s van eigenaren gepubliceerd worden zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar feederen.nl hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens tenzij de betrokkene deze vrijwillig indient.

User-Generated Content Beleid:

Als gebruiker van deze site gaat u ermee akkoord dat wat u schrijft en wordt gepubliceerd en daarmee door andere gebruikers gelezen kan worden.

Berichten en opmerkingen worden niet vooraf gemodereerd door feederen.nl.

Als gebruiker van deze site bent u wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en opmerkingen. Voor inhoud die op deze site wordt gepubliceerd, zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

•Personen die ongepaste inhoud willen verwijderen of aanmerken doen dit met betrekking tot berichten en opmerkingen.

•Feederen.nl zal ongepaste inhoud verwijderen. Deze inhoud omvat racistische berichten, anti-etnische groepen, pornografie, bedreigingen of belediging / veroordeling van mensen, geweld of crimineel gedrag en advertenties die producten en bedrijven uitdrukkelijk ten goede komen. We vragen onze gebruikers ook om agressieve taal te vermijden in de vorm van scheldwoorden, omdat deze vaak als beledigend worden ervaren.

•In sommige gevallen verwijderen we ook berichten in wanneer ze duidelijk niet relevant zijn voor de site of context waarin ze zijn geplaatst.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn word er gewerkt samen met andere partijen. Hieronder vindt u een overzicht van partijen.

•Google Analytics, Search Console, Google tag manager: voor het analyseren van de website

•Mail

Feederen.nl zal nooit gegevens, vrijwillig, verstrekken aan derden.

Feederen.nl zal alleen gegevens verstrekken met een gerechtelijk bevel.

Aangepast op 15-5-2019.